Fa temps que sentim a parlar que el paradigma econòmic canviarà arran de la sacsejada que ha aplicat la crisi als seus fonaments. I, evidentment, si el paradigma econòmic canvia, també l’empresarial, les organitzacions, canviarà.La tendència ens mostra que la flexibilitat i la versatilitat seran claus tant a nivell individual com de l’organització empresarial en sí mateixa.

Perquè tot això sigui possible, és necessari un canvi d’actitud, un canvi de prisma. Ja no podrem limitar-nos a ser només una peça d’una estructura organitzativa que ens fa de xarxa de seguretat des de qualsevol aspecte. Caldrà saber-nos llançar al buit (sense saber si hi ha xarxa), ja sigui sent emprenedors o dins les organitzacions mateixes. L’actitud reactiva haurà de deixar pas a la proactiva. Cadascun dels individus de l’organització haurà de ser emprenedor dins la seva organització.

I amb aquesta actitud que fonamenta el nou paradigma empresarial que es va dibuixant progressivament, una bona gestió de les xarxes de contactes serà més imprescindible que mai. Perquè tot és possible si tens a prop el recurs i el coneixement que necessites. La xarxa de partneriat farà possible que tots els projectes siguin possibles. On no arribem nosaltres com a individu, n’hi arribaran d’altres i ens complementarem. Així les estructures de costos, productes i organització rígides hauran d’aprendre a ser més elàstiques i a treballar amb la filosofia del co-work i el co-partneriat de manera natural.

Let’s Lunch és una mostra més d’aquests fonaments del nou paradigma. Es tracta d’una empresa que ja ha activitat iniciatives a diferents països del món (Estats Units, Itàlia, Nova Zelanda, Regne Unit) que es dedica a reunir persones amb interessos professionals comuns a l’hora de dinar. La xarxa de networking ha arrasat a Silicon Valley. Ara ha arribat a Espanya. Lets Lunch és una iniciativa que mostra com permanentment, gràcies a l’accessibilitat i la superació de fronteres que ens permeten les xarxes socials, es busquen vies per crear nòduls de coneixement i posar-los en contacte (Linkedin, Let’s Lunch, espais físics de co-work, etc.). És tan senzill com registrar-se i esperar que us ofertin possibles contactes interessants per a la vostra activitat.

Encara no hi esteu registrats? Fer-ho és un pas més en la direcció d’aprendre a conviure amb el nou paradigma empresarial!

Let’s Lunch Spain

Article explicatiu Let’s Lunch