La propietat i direcció de CMTEC, una empresa dedicada al disseny i fabricació de maquinària per a l’automatització de processos, ens va plantejar el següent repte: Com podem identificar quins són els valors diferencials que els clients valoren de CMTEC i què podem fer internament per donar-los resposta?

Després de treballar en la conceptualització del projecte, vam presentar la proposta d’accions i calendarització que vam anomenar #ActitudCMTEC. El pla preveia diverses accions de treball amb les parts principals de la seva cadena de valor.

Vam iniciar el projecte amb diverses entrevistes en profunditat a clients CMTEC per identificar la percepció i el posicionament de l’empresa. Durant les entrevistes, els clients també van donar la seva visió respecte accions de millora entorn dels valors diferencials.

La següent fase va ser una dinàmica de grup de tot l’equip de CMTEC al complet per identificar internament els mateixos paràmetres de millora i contraposar-los a la visió que havien reflectit els clients.

L’equip també va treballar els valors clau identificats en una acció de team Building realitzada in company.

El projecte es va tancar amb una sessió de treball de tots els equips per traçar un pla d’accions concret i calendaritzat per donar resposta tant a la visió traçada pels clients, com als processos o punts clau de la cadena de valor identificats com a millorables a nivell intern.

També es va plasmar de forma gràfica un Manifesto #ActitudCMTEC per tenir presents a diverses dependències de les instal·lacions de CMTEC els atributs clau i diferencials als quals s’han orientat.