Energy Tools, una empresa de consultoria energètica puntera en l’assessorament per a l’optimització del consum energètic a les empreses, ens va demanar un pla de comunicació i màrqueting per tenir un mapa de situació abans de llançar un nou producte pensat per al mercat espanyol.

Quan una empresa ens contracta per fer una pla de comunicació, espera un full de ruta amb accions calendaritzades per assolir amb èxit els objectius estratègics esperats.

Però el resultat final, aquest llistat d’accions per garantir els objectius estratègics marcats a través d’accions de comunicació i màrqueting, és el resultat d’una fase analítica tan o més important que el mateix pla en sí.

 

A Dívik treballem el pla amb diferents fases, que a Energy Tools vam aplicar:

ANÀLISI INTERNA

1.-Entrevistes qualitatives amb les persones clau de l’empresa respecte l’objectiu estratègic marcat. En aquest cas, vam entrevistar de manera individual cadascun dels membres de comitè de direcció, així com usuaris clau per al projecte que volien llançar. Les entrevistes individuals ens permeten establir un clima de confiança per identificar problemàtiques i barreres que poden existir a l’interior de l’organització, així com oportunitats de millora a activar respecte el projecte.

2.-Sessió de treball amb el comitè de direcció i usuaris clau per determinar el posicionament actual que creuen que té l’empresa davant els clients, així com el posicionament objectiu que hauríem d’assolir. Per tant, dinàmica grupal de reflexió per respondre les preguntes: Com creieu que us veuen els clients ara? I com us haurien de veure?

ANÀLISI EXTERNA

3.-Entrevistes a clients: Una vegada determinats els perfils de clients clau per al projecte, mantenim entrevistes amb profunditat amb clients reals i potencials per validar aspectes clau a tenir presents per al llançament. Els testimonials són extremadament potents per contrastar el posicionament que percep l’empresa de sí mateixa i dels seus productes/serveis, amb el posicionament i percepció real que tenen els clients.

PLA D’ACCIÓ I CALENDARITZACIÓ

4.-Cronograma: Les accions que cal per passar el posicionament actual a l’objectiu, calendaritzades per un bon assoliment dels objectius. Com que l’anàlisi és 360 graus, el pla, sovint, no inclou només accions de comunicació i màrqueting. La detecció de necessitats i punts de millora pot fer aflorar des de problemes d’atenció al client, punts de millora en clima laboral, operacions, etc.

Sempre diem que el màrqueting és absolutament transversal. L’entenem i el practiquem així!