Un dels elements més estimulants del màrqueting estratègic és fer aflorar i conduir el coneixement dels qui formem part i coneixen el projecte per transformar-ho en alineació i estratègia.

Quan Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona ens va demanar d’acompanyar-los en l’anàlisi estratègic de la seva marca per decidir si la nova etapa que engegaven necessitava d’una nova marca, vam partir d’aquesta premissa: qui coneixia i qui havia de decidir sobre el futur de la nova marca havien de ser aquells que en formaven part.

Vam estructurar el treball en tres fases:

-Dues dinàmiques de grup amb reflexió estratègica en les que van participar 10 persones seleccionades amb diferents paràmetres: rol funcional, anys de vinculació en les diferents etapes del projecte, servei al qual pertanyien per garantir la representativitat de cadascuna de les línies de serveis. A través de tècniques de creativitat diverses, els vam conduir a trobar els atributs clau de la marca de futur primer, i el naming que millor els expressava, després.

D’aquí va néixer Osonament, una nova marca que expressava tal i com entenien el futur de Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic.

-Una consulta participativa entre tots els professionals del centre per validar atributs de marca i propostes de nom sorgides de l’equip de treball.

-Acompanyament en l’aterratge de la marca creant un argumentari de vendes per crear coherència i cohesió en la projecció de la nova marca.

El projecte ha estat increïble i ens ha acostat una mica més a la nostra missió com a empresa: Good work with good people!