Integrar les xarxes socials a les rutines diàries ha estat tan senzill per milions i milions de persones a tot el món, que per a molts llevar-se i consultar el Facebook, o arribar a la feina i twittejar és un hàbit tan quotidià i natural com rentar-se les dents o prendre’s el cafè de l’esmorzar. Però les xarxes són fluctuants, i més enllà dels que ja han extremunciat el Facebook o han centrat totes les atencions en noves propostes com Pinterest (quan encara no està clar si aquesta xarxa serà un mer divertimento o tindrà un futur brillant), hi ha qui els dóna una altra volta de rosca i lliga el seu futur a utilitats única i purament funcionals i empresarials.

És el cas de la cada cop més coneguda Yammer, una xarxa social per a empreses que es desenvolupa en un entorn segur i privat per a cada una de les empreses usuàries. Aquesta, i les moltes altres xarxes similars ja existents, ofereixen prestacions com llocs de treball en línea per a persones treballadores, seguiment continu de projectes, compartició de documents, connexió a serveis i aplicacions externes, sincronització amb dispositius mòbils i fins i tot, en alguns casos, obertura a clients i proveïdors. És a dir, una optimització de moltes rutines de treball que passa per connectar els treballadors a una xarxa amb una interfície que és un joc de nens per aquells que ja estan bregats al Facbook o al Twitter.

I que el futur de les xarxes socials pot molt probablement passar per aquest gir empresarial no ho diuen quatre il·luminats. Microsoft ja ha comprat Yammer, i preveu integrar-la com a component social a la seva eina de col·laboració SharePoint. Molts dels seus competidors també han integrat xarxes similars, que han sortit com bolets els últims temps, inclosa la catalana Zyncro, que a principis d’aquest 2012 ja tenia 500 clients corporatius i 100.000 de finals. De fet, s’augura que l’anomenat mercat del social business creixerà exponencialment els propers anys, amb un increment que es preveu del 42,4% del 2011 al 2016. Així doncs, ser dels primers a remenar-hi les cireres pot donar un avantatge substancial a tots aquells que ja hi han entrat de ple.

Que aquest enfocament de l’empresa 2.0 quedi en un bluf o esdevingui una rutina tan o més arrelada que consultar les últimes notícies del dia via tweets dependrà de moltes variables, que passen per la integració amb els grans corrents de software empresarial com ERP o CMR i per fer-les rendibles econòmicament, però també per l’acollida que en facin els directius i, la utilitat que els trobin les persones treballadores. Mentre entrar al Facebook a l’empresa encara és considerat per a molts sinònim de pèrdua de productivitat (o de fer un mini break sense apartar la vista de la pantalla), fer el mateix en una xarxa d’empresa pot convertir-se, al contrari, en la millor manera de ser més productius, d’estalviar temps i agilitzar rutines.