Acabat d’arribar de la impremta. Nou per estrenar. Brillant. Encara calentó, com acabat de sortir del forn. Aquest matí ha arribat a les oficines de Dívik el llibre El crac energètic. Xifres i fal·làcies del qual Eva Torrents, directora de Dívik, és coautora, juntament amb Carles Riba, doctor enginyer industrial i director del CDEI-UPC, i Ramon Sans, enginyer industrial.

Ens fa especial il·lusió tenir el títol sobre la taula i poder fullejar les pàgines d’una obra que hem ajudat a néixer i créixer des del primer moment. Per una banda la trajectòria professional d’Eva Torrents i per l’altra les particularitats de diversos projectes professionals vinculats a la sostenibilitat en què Dívik ha anat acompanyant diversos clients, han portat l’empresa a un procés de vinculació cada vegada més estreta amb els valors i els principis de la sostenibilitat i a una progressiva especialització.

El llibre que avui tenim a les mans alimenta aquest creixement de Dívik lligat al màrqueting sostenible. Alhora, és gràcies als coneixements que ens han transmès els clients en matèria de sostenibilitat els que han fet possible la nostra implicació en aquest títol.

El crac energètic. Xifres i fal·làcies es podrà comprar properament online a la pàgina de l’editorial Octaedro i a diversos punts de distribució. El llibre ha sorgit a l’entorn del col·lectiu CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible), al qual està vinculada Eva Torrents com a membre de la junta directiva. El CMES treballa per minimitzar el consum energètic per no malbaratar els actuals recursos extremadament limitats, i per cercar i trobar un nou model energètic i social on les futures generacions tinguin cabuda.

El títol inclou dues parts. Per una banda, les xifres de l’actual situació energètica, en una versió sintètica i molt divulgativa procedent del treball d’investigació publicat per Carles Riba ja fa uns mesos amb el títol Recursos energètics i crisi. Per l’altra, una fonamentació que desmunta moltes de les fal·làcies que es difonen en matèria energètica.