Les necessitats de comunicació per a les empreses van en augment. No es tracta de comunicar per comunicar, de fer publicitat només per ser present als mitjans, de tenir una pàgina web simplement perquè cal ser a la xarxa i de fer-se un compte al Facebook perquè allà hi és tothom, sinó de donar informacions a la mida d’accionistes, treballadors, clients i proveïdors, escollint i adaptant cada canal a uns públics concrets i a unes necessitats específiques.

En època de bonança moltes empreses no han cregut necessari apostar per la comunicació. I ara, en temps de vaques magres, massa pensen que les retallades han de començar per departaments i àrees suposadament prescindibles com, evidentment, la de comunicació. D’altres, en canvi, han entès com a necessari fer un esforç per a comunicar, convençuts que avui dia amb molt pocs diners es pot arribar molt lluny, i que la seva credibilitat i capacitat relacional en sortiran reforçades.

De tot això és del que precisament parla el periodista de La Vanguardia Jordi Goula a l’article “O comuniques bé o t’enfonses!”, que avui hem volgut recuperar.

O comuniques bé o t’enfonses. La Vanguardia – Dinero