En una època en què trobar feina és complicat a la majoria de sectors, els community managers sembla que no ho tinguin tan difícil per obrir-se camí en el món laboral. La seva figura està molt en boga al nostre país, i cada cop més empreses que l’han incorporat com una peça clau o tenen previst fer-ho.

Aquest moment d’impàs d’obrir les empreses a les xarxes socials sense reserves ni complexes, a Estats Units fa temps que està superat. Allà el community manager està tan implantat en el sí dels equips de treball que ha permès assolir un punt de maduresa molt superior: la seva figura ja s’ha convertit en quelcom transversal, fins al punt que de nou ha deixat de ser necessari aquest perfil especialitzat. Ara hi ha prou gent a l ‘empresa, i sobretot al departament de Comunicació i Màrketing, capaç d’interactuar amb garanties i amb total normalitat en nom de l’empresa a les xarxes.

Però nosaltres estem al punt que estem. Començant. I definint les qualitats que ha de tenir un bon especialista en social media, entre les quals formació i experiència en redacció, preferiblement en el camp del periodisme i les relacions públiques; capacitat per analitzar i optimitzar, creant continguts i oferint respostes ràpides i resolutives; connexió constant al món social, més enllà de l’horari d’oficina; unes ganes incansables i apassionades per la companyia on treballen; saber pensar a curt i a llarg termini.

“Los 5 rasgos que debe tener un community manager”. Marketingdirecto.com