Aquesta és la petició que ens arriba de vegades d’algun client, sense més. En un món on no existeixes si no tens perfil a Facebook, Twitter, Linkedin o Instagram o no comptes amb bloc propi, sembla que estar present a xarxes socials és un nou manament en la política de comunicació i màrqueting d’una empresa. Però malgrat que obrir un perfil a les xarxes és gratuït i relativament ràpid i senzill, molts d’aquests intents de ser presents a l’espai 2.0 acaben passant sense pena ni glòria, sense donar resultats i en molts casos, empobrint la imatge de marca de qui les va engegar.

Però perquè fracassen moltes empreses a la xarxa 2.0? Bàsicament perquè s’obliden de l’element clau: fixar uns objectius i decidir com i què cal comunicar en cada un d’aquests perfils. No tenen en compte que Facebook o Twitter no són una eina comercial, de venda directa, sinó que han d’utilitzar-los com a eina de transmissió dels valors de la seva marca, per fidelitzar els clients existents, els que no ho són però poden ser-ho en el futur i fins i tot els que ho eren, ja no ho són, però ho poden tornar a ser.

Quan elaborem una auditoria de comunicació, fixem un cronograma d’accions a realitzar, entre les quals hi ha, en moltes ocasions, la creació i el manteniment de perfils a xarxes socials. Però abans de tirar endavant aquest punt, es concreta quina estratègia s’hi seguirà, quin tipus de continguts s’inclouran (que hauran de ser de qualitat, adaptats als interessos dels fans o seguidors que tinguem i que incitin a la viralitat) i quina gestió es farà de la comunitat online (responent els comentaris i les peticions que sorgeixin, encara que no siguin còmodes per a nosaltres).

Per això, malgrat que aparentment tenir presència a xarxes socials no té cap cost, una empresa ha de ser conscient que a curt, mitjà i llarg termini ha de fer una inversió de temps i diners per a fer-ne l’adequat manteniment, ja sigui assumint la gestió des de dins o externalitzant el servei. I no cal oblidar que no tot acaba aquí: que cal tenir un manual d’actuació de cara a possibles crisis de reputació online i tenir presents eines de monitorització per controlar què es diu de nosaltres a Internet i a les xarxes socials. Una vegada es té en compte tot això, només cal entonar un “Faci’m xarxes, si us plau”!